Ønsker du å donere? Eller trenger du noe?

Vi får daglig henvendelser om folk som ønsker å gi bort ting til flyktinger, og flyktninger som melder inn at de trenger noe.

Vi har i dag opprettet 2 arrangement på vår Facebook gruppe. Her kan det fritt annonseres, både ting som ønskes skal gies bort og ting som trengs.

Har du noe, som meld inn der

Bolig: Bolig for flyktninger

Klær/utstyr: Klær/utstyr til flyktninger

Merk at dette ikke er noe innsamling, da vi fortsatt ikke har noe lager.