STOPP av all innsamling

I lys av nedleggelsen på Lysaker Transittmottak, stopper all innsamling med umiddelbar virkning – ingen unntak! Folk som har fått beskjed om å levere på mottak/Grini, kan ikke levere. Vi må tømme våre lokaler innen veldig kort tid.

Både Lysaker- og Grinilageret må tømmes. Dette distribueres ut til andre RW-grupper som trenger klær/ting. Det vil si at RWAB avvikler sine lager.

Mona/leder RWAB