Frivilligsider

Har du registrert deg som frivillig? Skriv inn ditt telefonnummer under, 8 siffer uten mellomrom for å logge inn på frivilligsidene. Her kan du se hvilke oppgaver vi trenger hjelp til, og melde deg på vakt.