I media

4/9-15 Strømmer til for å hjelpe flyktninger: – En positiv unntakstilstand

6/9-15 Ber loppemarkedene gi restlageret til flyktningene

7/9-15 Endeløst behov for vår hjelp

12/9-15 From NATO to Red Cross: An Ubuntu perspective from a commercial property Chair

13/9-15 Må ha inntaksstopp av klær til syriske flyktninger

18/9-15 – Vi er helt avhengige av frivillige

2/11-15 Nei, unge i Asker og Bærum er ikke bare opptatt av selfies og seg selv

7/11-15 Refugees Welcome to Asker og Bærum: – Vi vil hjelpe, men slipper ikke til

9/11-15 Flyktningstrøm til Asker og Bærum

9/11-15 Her kommer de første asylsøkerne

29/11-15 Asylsøkerne rydder opp etter brannen

15/12-15 Møtte frivillige (Kongehuset)

16/12-15 Elever ved Høvik skole samlet inn julegaver til 500 flyktninger

17/12-15 Over 500 gaver ble samlet inn til flyktningene!

29/12-15 Legger ned akuttmottak på Vardåsen

1/1-16 Midt i julefesten fikk asylmottaket over 80 nye beboere

12/1-16 Frivillig organisasjon kastes ut av lageret

20/1-16 Slik tas flyktningene imot i Asker

22/1-16 Endelig har Refugees Welcome to Asker and Bærum fått nytt kleslager

28/1-16 Åpner asylmottak på Lysaker

29/3-16 Høytidelig åpning av asylmottaket

1/4-16 «Flyktningene er livet mitt»

25/4-16 Håp i en usikker hverdag

11/8-16 Dikemark-flyktninger integrert på norsk hytteferie

12/8-16 Venter en hektisk høst

20/8-16 Integrering på sitt beste

9/12-16 Turglad fikk Frivillighetsprisen

16/12-16 Asylmottak – Takk for gavene

22/12-16 Ikke bare en Facebookgruppe

2/1-17 Akuttdugnad har blitt langsiktig hjelp

2/1-17 Avhengig av de uformelle