Politiattest

For å kunne være frivillige på Lysaker, må det legges frem gyldig politiattest (maks 3 mnd gammel). Har du ikke dette, og ønsker å være frivillig på Lysaker må du søke om dette.

Skjema for utfylling vil du få tilsendt, ved sende e-post til post@rwab.no.