RWAB intro

På bakgrunn i våre erfaringer så langt, må alle RWABere som vil arbeide på Lysaker (og evt andre kommende mottak) gjennom RWAB intro.

RWAB intro er to timer med blant annet informasjon og veiledning for hvordan vi skal møte flyktningene.
– hvordan møte sårbare folkegrupper
– kulturforståelse
– etiske retningslinjer

RWAB intro vil bli arrangert flere ganger, og legges ut på våre hjemmesider, samt godt annonsert på Facebook. RWAB intro kan gjennomføres før politiattest er i orden, men ingen kan jobbe på mottaket uten begge deler.

For å få tilgang på våre vakter på Lysaker, må RWAB intro være gjennomført og politiattest fremvist.

For å melde seg på RWAB intro, må du være registrert i vår frivilligbase.

Ingen ny dato er satt.